Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ hai, 23/8/2021, 6:38
Lượt đọc: 28

Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vị áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87