Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ hai, 15/11/2021, 9:23
Lượt đọc: 59

Kế hoạch số 182/KH-THVTS ngày 15/11/2021 về triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đảo tạo

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88