Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ sáu, 23/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 703

Giáo dục học sinh ý nghĩa của việc "Thực hiện An toàn giao thông"

Giáo dục học sinh ý nghĩa của việc "Thực hiện An toàn giao thông" thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Từ đó, giúp học sinh có ý thức chấp hành luật giao thông và ý thức bảo vệ tính mạng của học sinh khi tham gia giao thông.

   

Tác giả: Trần Thị Ngọc Loan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87