Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ ba, 29/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 1280

Lớp 5 - Môn Khoa học: Thí nghiệm để phân biệt hỗn hợp và dung dịch

Cùng nhau làm thí nghiệm để phân biệt hỗn hợp và dung dịch trong tiết Khoa học lớp 5 bài Hỗn hợp và bài Dung dịch. Các em đưa ra dự đoán ban đầu và cùng nhau làm thí nghiệm để kiểm chứng. Sau tiết học các em còn biết các phương pháp tách các chất ra khỏi hỗn hợp.

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Tác giả: Đỗ Thị Hồng Sương

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87