Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Lô R6 đường Đặng Đại Độ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh