Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 3/2/2021, 9:51
Lượt đọc: 108

Lớp 4 - Môn Tin học: Trang trí bảng tính

- Ôn tập lại kiến thức cơ bản về bảng tính (phần mềm Microsoft Excel 2010). - Trang trí bảng tính đã tạo với các công cụ quen thuộc.

Tác giả: Dương Hoài Hương

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164