Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 3/11/2021, 3:26
Lượt đọc: 24

Kính chuyển: Hướng dẫn triển khai thực hiện thông tư quy định quy trình tiếp công dân; thông tư quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và văn bản quy phạm pháp luật mới

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87