Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo

Hiệu Trưởng

Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kiên Giang

Trình độ :12/12

Điện thoại riêng: 0913749921

Email liên lạc: phongpmq7a@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Bùi Phú Hậu
Bùi Phú Hậu

Ngày sinh: 29/6/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Võ Tường Uyên
Nguyễn Võ Tường Uyên

Ngày sinh: 4/9/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng