Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ ba, 28/12/2021, 10:46
Lượt đọc: 24

Kính chuyển: Thư mời dự tập huấn "Công tác lập danh sách học sinh tiêm chủng"

Kính mời: Cô Nguyễn Võ Tường Uyên - Phó hiệu trưởng; Cô Hoàng Thị Tố Nga - Nhân viên Y tế và cô Dương Hoài Hương - GV Tin học dự họp theo thư mời. Trân trọng!

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164