Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 18/5/2022, 13:25
Lượt đọc: 14

Công văn số 1600/UBND-TCKH ngày 17/5/2022 về việc báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của Hội đông nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87