Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 12/1/2022, 10:31
Lượt đọc: 16

Công văn số 35/UBND-YT ngày 05/01/2022 về ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVPD-19 trên địa bàn Quận 7.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164