Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ hai, 30/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 410

30 phút vì môi trường xanh của học sinh khối 3

Hưởng ứng phong trào "30 phút vì môi trường xanh", giáo viên cùng các em học sinh lớp 3 đã chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

  Để giáo dục các em biết bảo vệ môi trường, giáo viên cùng các em lớp 3 đã có 30 phút vì môi trường xanh  - sạch - đẹp thật ý nghĩa.

 

 

 

Tác giả: Giáo viên Khối 3

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87