Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ năm, 21/10/2021, 14:30
Lượt đọc: 69

Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 19/10/2021 về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xậy dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động đơn vị.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88