Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ năm, 9/12/2021, 13:58
Lượt đọc: 35

Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 07/12/2021 về nội dung chi chăm lo cho người lao động, công chức, viên chức theo kế hoạch số 145/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88