Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ năm, 25/11/2021, 16:29
Lượt đọc: 27

V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chổng dịch Covid-19; công tác bồi dưỡng thường xuyên, thi giáo viên (chủ nhiệm lớp) giỏi

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

163