Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ năm, 7/4/2022, 9:50
Lượt đọc: 31

Kính chuyển: Công văn số 145/NV về việc thẩm quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87