Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ sáu, 14/1/2022, 15:26
Lượt đọc: 28

Công văn số 145/UBND-NV ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164