Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 23/2/2022, 15:47
Lượt đọc: 24

Kế hoạch số 512/KH-UBND ngày 17/02/2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị Quận năm 2022

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87