Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 2/3/2022, 6:3
Lượt đọc: 42

Kế hoạch sô 591/KH-UBND ngày 23/2/2022 về chuyển đổi vị trí công tác đối với, cán bộ, công chức, viên chức, kế toán đơn vị sự nghiệp thuộc quận năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87