Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 9/3/2022, 15:18
Lượt đọc: 16

Kế hoạch số 722/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND Quận 7 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030"

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87