Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 2/3/2022, 5:58
Lượt đọc: 39

Kế hoạch về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị quận năm 2022.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87