Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ tư, 6/10/2021, 7:2
Lượt đọc: 89

Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87