Vươn cao - Tự tin - Sáng tạo
Thứ sáu, 30/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 95

Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Đến nay, dịch COVID-19 đã lây lan rộng trên phạm vi toàn cầu tại trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép, Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu “HƯỚNG DẪN PHÕNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI”.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88